Leria, finalista selec?iei na?ionale pentru Eurovision 2012 din Republica Moldova va lansa prima ei pies? în limba român?. Artista în vârst? de 23 de ani s-a n?scut în ora?ul B?l?i din Moldova, dar s-a mutat la Moscova unde a absolvit Institutul de Art? Contemporan? cu o dilplom? în domeniul canto, la specializarea pop-jazz.

Piesa „Noi doi” va fii inclus? pe un album interna?ional , „Passport to the world”, pe care compozitorul piesei, cipriotul Michalis Antoniou, îl va lansa la începutul lunii septembrie (anul curent). Albumul respectiv va con?ine contribu?iile a 20 de arti?ti din 20 de ??ri, fiecare interperetând în limba de origine a ??rii din pare provine. Printre ??rile participante se num?r? ?i : Cipru, Grecia, Rusia, Republica Moldova, Azerbaijan, Mexic ?i Africa de Sud. Versurile piesei „Noi doi” au fost scrise de textierul român Alexandru Bu??.

Leria, cunoscut? ?i sub numele de Valeria Morari, este considerat? o tân?r? speran?? a muzicii de peste Prut, fiind laureata a multor festivaluri interna?ionale. Artista deja se preg?te?te pentru Eurovision 2013 încercând s? reprezinte Republica Moldova la cel mai important festival muzical european.

Albumul „Passport to the world” va putea fi lansat ?i în format digital, existând posibilitatea de a fi achizi?ionat de pe iTunes.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.